Innkjøpt av Melbye Skandinavia

I resepsjonen hos Mebye Skandinavia AS henger det to installasjoner fra serien "Luft & Is".

En horisontal og en vertikal installasjon er plassert slik at de er det første besøkende ser når de kommer, og sofaen for de som venter er innrammet av installasjonene.

Kunstneren er tydelig fornøyd med resultatet.Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - E-post: geir@nettaktiv.no