Romerikes Blad 7. desember 2013

Kulturens ildsjeler

Kulturens ildsjeler i RB 7. desember 2013 (Klikk for å lese)
Portrettintervju i Romerikes Blad 7. desember 2013, først og fremst om rollen som leder i Rælingen kunstforening.Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - E-post: geir@nettaktiv.no