Romerikes Blad 12. mars 2015

Geirs egen istid

Utrolig fornøyd med helsides forhåndsomtale i Romerikes Blad i går!

"Geir Hareide Andersen vil heller stimulere enn å provosere med sin kunst. Muligheten byr seg i Sandbekkstua til helgen."

Tre av bildene er gjengitt i flotte farger, og mitt budskap har fått en sentral plass. Overveldende!

Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - E-post: geir@nettaktiv.no