"Rust" og "I is" i Vigra Lufthavn

Fornøyd med opphengingen!
Utstillingen inneholdt to serier: "I is" viste manipulerte fotografier av is hvor kunstneren har lagt inn en vesentlig del av seg selv.

"Rust" var rene fotografier som viser skjønnhet der mange bare ser forfall.Noen bilder fra serien "I is":

Spøkis

Kritt II

Alkens Bane

Linsesuppe

Isblått I

Isblått II
Adr.: Granittveien 81, NO-2008 FJERDINGBY
Tlf.: 47 901 55 706 - E-post: geir@nettaktiv.no